Академічна доброчесність – пріоритетний принцип діяльності Олександрійського педагогічного коледжу імені В.О. Сухомлинського

Академічна доброчесність – це визначені норми та принципи, якими керується команда педагогічного коледжу для забезпечення якості освіти, підготовки фахівців за спеціальностями 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта, 017 Фізична культура і спорт.

Нормативна база:

 1. Конституція України
 2. Закон України «Про освіту»
 3. Закон України «Про фахову передвищу 
 4. Закон України «Про повну загальну середню освіту»
 5. Положенням про академічну доброчесність у Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О.Сухомлинського, введеного в дію наказом директора №18/02-01 від 01.04.2021
 6. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Олександрійському фаховому педагогічному коледжі імені В.О.Сухомлинського, введеного в дію наказом директора №18/02-01 від 01.04.2021
 7. Закон України «Про захист суспільної моралі»
 8. Закон України «Про авторське право і суміжні права»
 9. Закон України «Про видавничу справу»
 10. Закон України «Про запобігання корупції»
 11. Лист МОН № 1/9-650 від 23.10.18 р. «Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти»

Перевірка на плагіат робіт учасників освітнього процесу;

https://www.plag.com.ua/

© 2021 ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО