Олександрійський педагогічний фаховий коледж імені В.О. Сухомлинського створює комфортні умови безпечного освітнього середовища

Олександрійський педагогічний фаховий коледж імені В.О. Сухомлинського з метою задоволення інтересів та потреб здобувачів освіти, створює комфортні умови безпечного освітнього середовища, що потребує системної роботи з удосконалення матеріально-технічної бази навчального закладу для забезпечення спеціальності 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта.
Одним із напрямів сучасного розширення матеріально-технічної бази коледжу є налагоджені ефективні зв’язки з Командою "The LEGO Fondation” однією з новаторів впровадження сучасних ігрових технологій , діяльнісних методів навчання і розвитку в дошкільній та початковій освіті. Дирекція, педагогічний колектив, студенство висловлюють подяку Людмилі Жданюк, як координатору співробітництва, за поповнення матеріально-технічноі бази коледжу, а саме: двох комплексів (по 15 примірників) конструктору Lego «Шість цеглинок», конструктори сюжетних-ігор, надання інформаційно-методичних стендів та науково-методичної літератури. Реалізація засад співробітництва забезпечують якісну підготовку фахівців системи освіти в Україні. Разом до Перемоги!

 

 

 

 

© 2021 ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО