НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Спеціальність 012 Дошкільна освіта

© 2021 ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО