ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Спеціальність 012 Дошкільна освіта

Спеціальність 013 Початкова освіта

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

© 2021 ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО