КВНЗ "Олександрійський педагогічний коледж ім. В.О. Сухомлинського"

Педагогічна практика

2

 

 

 

Завідувач навчально-виробничої практики Максімова Літта Єгорівна. 

 blog


Одним із основних принципів підготовки педагогічних кадрів є зв’язок навчання з практикою, введення в систему
1-BErislav emblema професійної підготовки майбутнього вчителя неперервної педагогічної практики.
Загальними умовами підвищення ефективності педагогічної практики є її професійна спрямованість, реалізація навчальної та виховної функції практики, комплексний характер, неперервність і наступність, врахування індивідуальних особливостей кожного студента.
Практика студентів комунального вищого навчального закладу «Олександрійський педагогічний коледж імені В.О. Сухомлинського» за спеціальністю 5.01010201 «Початкова освіта» (спеціальністю 013 «Початкова освіта»), спеціальністю 5.01020101 «Фізичне виховання» (017 «Фізична культура і спорт») – невід’ємна складова частина підготовки фахівців, основним завданням якої є якість випускника за визначеним освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Спеціальність «Початкова освіта»

Мета педагогічної практики – сприяти якісній підготовці студента до самостійного і творчого виконання функцій учителя початкових класів, педагога-вихователя; формуванню його професійної компетентності.

Задачі педагогічної практики:

-   поглиблення і закріплення теоретичних знань студентів педагогічного коледжу;

-   формування і розвиток у майбутніх учителів педагогічних умінь і навичок, професійно значущих якостей особистості;

-   вивчення позитивного педагогічного досвіду;

-   формування педагогічних інтересів, нахилів, потреби в педагогічній самоосвіті;

-   розвиток творчого педагогічного потенціалу майбутнього вчителя;

-   виховання любові до обраної професії.

Спеціальність «Фізичне виховання»

Мета педагогічної практики - сприяти якісній підготовці студентів до самостійного і творчого виконання функцій вчителя фізичної культури і педагога-вихователя, формуванню професійних якостей і переконань.

Мета обумовлює загальні завдання педагогічної практики:

-       ознайомити студентів з системою та реальними умовами роботи з фізичного виховання в сучасній загальноосвітній школі, з передовим педагогічним досвідом;

-       закріпити, поглибити, збагатити і перевірити дієздатність знань, набутих студентами в процесі теоретичних і практичних занять в коледжі з дисциплін: суспільних, психолого-педагогічних, предметно-практичного циклу;

-       сформувати у студентів професійно-педагогічні уміння проведення різних форм навчально-виховної роботи, рішення конкретних педагогічних задач;

-       залучити студентів до суспільно-корисної праці у загальноосвітніх закладах.

За кінцеву мету навчання в педагогічному коледжі прийнята освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника відділення фізичного виховання.

Задачі педагогічної практики:

В процесі практики студенти виконують такі види діяльності:

  • знайомство з навчально-матеріальною базою, організацією роботи в загальноосвітньому навчальному закладі;
  • вивчають психологічні особливості дітей, рівень їхнього фізичного розвитку;
  • допомагають педагогічному колективові закладу в проведенні виховної, спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми.

Педагогічна практика організовується в рамках навчально-виховного процесу і передбачає включення всіх студентів коледжу з першого по випускний курс в систематичну педагогічну діяльність. Це дозволяє послідовно і в певній системі, протягом всіх років навчання в педагогічному коледжі, поєднувати оволодіння теорій з практичною діяльністю майбутніх вчителів в навчально-виховних закладах.

КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж імені В.О.Сухомлинського» тісно співпрацює з базовими навчальними закладами м. Олександрія:

-       НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа»;5a27b10c4eb4c273610531

-       ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17 – ліцей);

-       ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 2 імені М.Горького;

-       ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 15;

-       ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 10.

5b14eb22f2199d1c4cdae73ff3051032

 

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні: регіональний аспект».

 

 

Оголошення:

 

 

1.    Потрібно «зайти» на свою сторінку до Одеського центру оцінювання якості освіти та ознайомитися із запрошення-перепусткою, у якому зазначені ті пункти тестування, на яких ви складатимете ЗНО.

2.    Закупити по дві маски на кожне тестування.

3.    Підготувати дві надійні ручки з чорною пастою.

4.    Потрібно мати на кожне тестування по пляшці питної води (без етикетки).

Корисні посилання:

MON2

osvita

insta