ВІДДІЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ДОШКІЛЬНА ОСВІТА"

Виховання - це багатогранний процес постійного духовного збагачення та оновлення – і тих, хто виховується, і тих, хто виховує.

В.О. Сухомлинський

Особливості навчання за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

Спеціальність 012 Дошкільна освіта – актуальний та перспективний напрям професійної діяльності, метою якого є виховання педагога нової формації, здатного швидко приймати креативні, високопродуктивні рішення, займатися саморозвитком, бути в центрі педагогічних новацій.
Навчання за спеціальністю 012 Дошкільна освіта в Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О. Сухомлинського – це сучасна освіта, яка передбачає введення інноваційних та актуальних дисциплін, використання новітнього обладнання у навчанні.
Image
Image
Дошкільна освіта – спеціальність, важливість якої вже усвідомлена суспільством, вона не просто перспективна,а й стратегічно необхідна. Студенти, які оволодівають професією вихователя закладу дошкільної освіти, можуть бути впевнені в тому, що завжди матимуть місце роботи, повагу людей і любов дітей.
Дошкільна освіта – це актуальний та перспективний напрям. Її мета виховання педагогів із новим поглядом , здатного швидко приймати креативні рішення, займатися саморозвитком, бути в центрі педагогічних новацій.

Основні переваги навчання за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

в Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О.Сухомлинського:

 • можливість реалізовувати свій професійний, творчий потенціал;
 • якісна освіта, яка відкриває можливості для професійного становлення у багатьох сферах;
 • можливість працювати і навчатися одночасно;
 • будувати кар’єру в галузі дошкільної освіти;
 • продовжувати навчання в університеті за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр».
Image
Image

Вихователь закладу дошкільної освіти – це унікальна та сучасна професія, яка дозволить:

 • працювати у будь-якій установі: державній, приватній, а також створювати власні громадські чи освітні організації, центри та асоціації;
 • реалізувати професійний, творчий та особистий  потенціал на робочому місці.

Здобувачі освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта – це:

 • конкурентоспроможні фахівці своєї справи з широкими можливостями для працевлаштування;
 • професійно сертифіковані тренери;
 • активні учасники міжнародних та всеукраїнських вебінарів та форумів;
 • організатори та учасники дозвіллєвих заходів для дітей дошкільного віку;
 • дружня студентська та професійна родина, об’єднана не тільки навчанням, але й спільним та цікавим дозвіллям.
Image

Студенти мають можливість залучатися до наукової діяльності в гуртках, наукових групах. Найкращих студентів рекомендують до вступу в вищі навчальні заклади. За студентськими групами закріплені керівники навчальних груп, викладачі коледжу, які проводять екскурсії по місту і області, організовують цікаві подорожі, бесіди, круглі столи за інтересами студентів.

Image
Image

Відгуки студентів відділення спеціальності 012 Дошкільна освіта

Image
Я, Кучерова Анастасія, студентка Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В. О. Сухомлинського, вступила саме у цей коледж, тому що моєю ціллю було отримати якісну педагогічну освіту. З перших днів навчання я полюбила цей заклад за те, що в ньому чітко організований навчальний процес, який зручно поєднувати його з іншими сферами свого життя.
Навчання за освітньо-професійною програмою за освітнім ступенем «фаховий молодший бакалавр» спеціальності 012 Дошкільна освіта є результативним, забезпечує формування як загальних, так і спеціальних компетентностей.
Положення про освітньо-професійну програму в Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О. Сухомлинського розкриває особливості навчання, чітко окреслює наші права та обов’язки.
Викладачі коледжу кваліфіковані спеціалісти, які люблять і знають свою справу. Мені дуже імпонує співпраця з такими викладачами: Слободніченко А.І., СагайдакО.А., Мендіковською Л.І., Тарасенко О.В., Кучеренко В.О., Орденко І.М., Биковою О.О., Олійник І.Г.
Особливою частиною навчання є практика, яка проходить у ЗДО. Це цінний досвід і чудова можливість застосувати свої вміння та навички. Ми вчимося працювати з дітьми, з колективом, а найголовніше – отримуємо невичерпний багаж знань, не просто теоретично, а й практично.
Отже, обрати саме цей навчальний заклад було правильним рішенням. Я з упевненістю рекомендую його майбутнім студентам, які бачать себе в професії вихователя чи педагога.
Image
Image
Image

Відгук про навчання студентки 20 групи спеціальності 012 Дошкільна освіта Рупатовської Ірини Юріївни

Навчаючись за освітньо-професійною програмою, опановую спеціальність «Вихователь закладу дошкільної освіти з додатковою кваліфікацією «Асистент вихователя». Свідомо обрала для реалізації своєї мрії саме Олександрійський педагогічний фаховий коледж імені В.О. Сухомлинського. Вважаю, що професійний підхід до справи навчання та виховання студентів, високий рівень організації та методичного супроводу, який створюють викладачі коледжу, дасть можливість стати мені висококваліфікованим спеціалістом у системі дошкільної освіти.
Навчальний процес у коледжі побудований так, що студенти не лише здобувають теоретичні знання з різних дисциплін, визначених навчальним планом, а ще й мають можливість пройти навчальну та виробничу практику. Коледж тісно співпрацює з дошкільними освітніми закладами, і тому є реальна можливість ще під час навчання відчути себе частинкою партнерської команди.
Перевагою саме цього навчального закладу є те, що він надає освітні послуги, які користуються попитом на ринку праці. А тому перспективи працевлаштування чітко окреслені.
Image
Image
Image
Image
Image

Відгук про навчання студентки 10 групи, Демешко Анастасії Романівни

Мета ОПП чітко сформульована та її реалізація допоможе мені стати висококваліфікованим спеціалістом зі сформованими інтегральними, загальними та спеціальними компетентностями. Впевнена, що після завершення навчання в коледжі, буду здатною до професійної педагогічної діяльності, а отримані знання з загальних психолого-педагогічних теорій і фахових методик зможу застосовувати на практиці для розв’язання проблем та вирішення завдань у процесі навчання, виховання та розвитку дітей раннього та дошкільного віку. Система навчання і практики ефективна, цілі визначені й оприлюднені.
Освітня програма характеризується комплексністю та невизначеністю умов, що забезпечує можливість продовжувати безперервну освіту з широким спектром працевлаштування в різні заклади дошкільної освіти на посаду вихователя, або інструктора фізкультури в ЗДО, чи асистента вихователя ЗДО з інклюзивним навчанням, або ж сімейного вихователя (гувернера).

Відгук про навчання студентки 110 групи Нестеренко Таміли Сергіївни

Олександрійський педагогічний фаховий коледж імені В.О. Сухомлинського має чітко сформульовану мету освітніх програм, а саме:
 забезпечити якісну підготовку компетентного фахівця закладу дошкільної освіти, що має чітко окреслену систему цінностей, інноваційне мислення, потужну мотивацію до продовження навчання, реалізації себе у професійному полі;
 здатність результативно діяти, ефективно вирішувати типові спеціалізовані завдання та практичні проблеми, які виникають у процесі навчання, виховання і розвитку дітей раннього та передшкільного віку й у галузі дошкільної освіти в цілому, що передбачає застосування загальних психолого-педагогічних теорій і фахових методик та характеризується комплексністю умов, з широким спектром працевлаштування.
Реалізація мети ОПП допоможе стати мені висококваліфікованим спеціалістом.
Ми – партнери спільної справи. Багато співпрацюємо з вихователями ЗДО.
Саме під час проходження педагогічної практики розвиваються наші практичні вміння, професійна культура, творче мислення, індивідуальний стиль професійної діяльності, надається можливість усвідомити закономірності та принципи навчання і виховання.
Image
Image

А взагалі, вся особливість навчання  і роботи полягає в тому, що ми творимо ЛЮДИНУ! І помилятися не маємо права!!!

Якщо ви хочете працювати за фахом – ми зробимо все можливе, щоб ви отримали роботу своєї мрії!

Приєднуйтесь до нашої дружньої викладацько-студентської команди однодумців та сучасних фахівців своєї справи!

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Рейтинг студентів спеціальності "Дошкільна освіта"

   - призначено академічну стипендію
РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ II КУРСУ ГРУПИ 20 (на основі базової середньої освіти) ДЛЯ ПРИЗНАЧЕНЬ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ
Прізвище, ім’я, по батькові Успішність (середній бал) Участь у громадському житті Загальний рейтинг
Науково-дослідницька діяльність Громадська діяльність Спортивна діяльність Культурно-масова діяльність
1 Гаврілова Олена Володимирівна 9,88         9,88
2 Демешко Анастасія Романівна 9,71   0,1     9,81
3 Михайлюк Юлія Миколаївна 9,76         9,76
4 Лупко Ульяна Анатоліївна 9,47         9,47
5 Бережна Вікторія Володимирівна 9,29         9,29
6 Білецька Єлизавета Андріївна 9,24 0,05       9,29
7 Антипенко Валерія Василівна 8,50         8,50
8 Шеломіхіна Єлизавета Юріївна 8,47         8,47
9 Полтава Наталія Сергіївна 8,41         8,41
10 Хорунжа Дар'я Олександрівна 7,53         7,53
11 Колісник Діана Констянтинівна 7,44         7,44
12 Савенко Ангеліна Артемівна 7,24         7,24
13 Боєвець Поліна Володимирівна 7,06         7,06
14 Олійник Софія Петрівна 7,06         7,06
15 Кутонова Єлизавета Сергіївна 6,88         6,88
16 Шевченко Вікторія Анатоліївна 6,47       0,1 6,57
17 Утюжова Аліна Романівна 6,41         6,41
18 Гончар Ольга Анатоліївна 6,24         6,24
19 Семенович Олена Євгеніївна 6,18         6,18
20 Волошина Тетяна Андріївна 5,65         5,65
21 Бобришова Анастасія Юріївна 5,50         5,50
 
РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ IІІ КУРСУ ГРУПИ 30 ДЛЯ ПРИЗНАЧЕНЬ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ
Прізвище, ім’я, по батькові Успішність (середній бал) Участь у громадському житті Загальний рейтинг
Науково-дослідницька діяльність Громадська діяльність Спортивна діяльність Культурно-масова діяльність
1 Моренко Анастасія Дмитрівна  4,93   0,1   0,1 5,13
2 Шаповалова Олена Володимирівна  4,93   0,025     4,96
3 Горват Ангеліна Андріївна  4,73   0,05     4,78
4 Бакатнюк Надія Петрівна  4,73         4,73
5 Рупатовська Ірина Юріївна  4,53   0,05     4,58
6 Богун Анастасія Павлівна  4,36       0,15 4,51
7 Євпак Ольга Миколаївна  4,33         4,33
8 Салогуб Вікторія Леонідівна  4,20         4,20
9 Гула Аліна Володимирівна 4,07         4,07
10 Арсентьєва Ірина Вікторівна  4,00         4,00
11 Олексієвець Катерина В`ячеславівна  4,00         4,00
12 Колєснік Наталія Миколаївна 3,93         3,93
13 Іщенко Людмила Олександрівна 3,87         3,87
14 Камшиленко Наталія Олександрівна 3,87         3,87
15 Попович Тетяна Михайлівна 3,87         3,87
16 Рослякова Каріна Олександрівна  3,86         3,86
17 Москаль Юлія Олександрівна 3,80         3,80
18 Соловйова Наталія Вікторівна 3,79         3,79
19 Уріцька Анна Олександрівна  3,13       0,1 3,23
20 Лисакова Лілія Володимирівна  3,13         3,13
21 Карталиш Анастасія Миколаївна 3,07         3,07
22 Разінкова Вікторія Олексіївна  3,00         3,00
 
РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ ІI КУРСУ ГРУПА 210 ДЛЯ ПРИЗНАЧЕНЬ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ
Прізвище, ім’я, по батькові Успішність (середній бал) Участь у громадському житті Загальний рейтинг
Науково-дослідницька діяльність Громадська діяльність Спортивна діяльність Культурно-масова діяльність
1 Нестеренко Таміла Сергіївна 5,00 0,05 0,1   0,1 5,25
2 Кожемяк Софія Олександрівна 5,00 0,05     0,1 5,15
3 Петрова  Єлизавета Юріївна 4,75         4,75
4 Дудник Анастасія Євгеніївна 4,67         4,67
5 Курілова Діана Романівна 4,58         4,58
6 Покотиленко Інна Володимирівна 4,58         4,58
7 Гриневич Анастасія Олександрівна 4,42         4,42
8 Шишова Марія Ярославівна 4,33       0,05 4,38
9 Клименко Любов Василівна 4,33         4,33
10 Махіня Крістіна Сергіївна 4,27         4,27
11 Книш Ірина Олегівна 4,25         4,25
12 Шарова Дарина Володимирівна 4,25         4,25
13 Ізмайлова Катерина Вікторівна 4,17         4,17
14 Скрипник Юлія Олександрівна 4,17         4,17
15 Дяжур Галина Валеріївна 4,08         4,08
16 Кобильченко Тетяна Василівна 4,08         4,08
17 Костенко Наталія Олександрівна 4,08         4,08
18 Мірошниченко Яніна Сергіївна 4,08         4,08
19 Терещенко Яна Володимирівна 4,08         4,08
20 Сироватка Анна Сергіївна 4,00         4,00
21 Лєскова Юлія Сергіївна 3,75         3,75
22 Стовба Олена Григорівна 3,75         3,75
23 Кортак Наталія Василівна 3,50         3,50
24 Тітаренко Юлія Олександрівна 3,42         3,42
25 Андріянова Катерина Юріївна 3,33         3,33
26 Розборська Олена Володимирівна 3,17         3,17
 
РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ I КУРСУ ГРУПА 110 ДЛЯ ПРИЗНАЧЕНЬ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ
Прізвище, ім’я, по батькові Успішність (середній бал) Участь у громадському житті Загальний рейтинг
Науково-дослідницька діяльність Громадська діяльність Спортивна діяльність Культурно-масова діяльність
1 Ігошина Аделіна Миколаївна 5,00   0,1   0,1 5,20
2 Охім Аліна Олегівна 5,00       0,15 5,15
3 Корняк Марина Миколаївна 4,90         4,90
4 Мосюк Мирослава Сергіївна 4,90         4,90
5 Родіюк Альона Миколаївна 4,90         4,90
6 Назарова Злата Фахраддінівна 4,50   0,05     4,55
7 Рогова Анастасія В`ячеславівна 4,50         4,50
8 Пащенко Дар`я Олександрівна 4,40       0,05 4,45
9 Добровольська Наталія Олексіївна 4,40         4,40
10 Зелінська Оксана Вікторівна 4,40         4,40
11 Смальченко Наталія Василівна 4,40         4,40
12 Кочерга Алла Станіславівна 4,30         4,30
13 Пиріг Анжеліка Олексіївна 4,30         4,30
14 Крячко Анастасія Іванівна 4,20       0,05 4,25
15 Рускалбаєва Софія Володимирівна 4,20       0,05 4,25
16 Олексієнко Катерина Василівна 4,22         4,22
17 Бутакова Анастасія Володимирівна 4,20         4,20
18 Григор`єва Вікторія Андріївна 4,20         4,20
19 Гугало Софія Василівна 4,10         4,10
20 Гапоненко Юлія Володимирівна 4,00         4,00
21 Піскова Марина Валеріївна 4,00         4,00
22 Полтавець Наталія Олегівна 3,90         3,90
23 Остапчук Лілія Олександрівна 3,70         3,70
24 Чорна Катерина Віталіївна 3,70         3,70
25 Здоровенко Тетяна Дмитрівна 3,60         3,60
26 Тосик Валентина Олександрівна 3,60         3,60
27 Фоміна Катерина Михайлівна 3,60         3,60
28 Артюхова Тетяна Олександрівна 3,20         3,20
 
РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ I КУРСУ ГРУПА 10 ДЛЯ ПРИЗНАЧЕНЬ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ
Прізвище, ім’я, по батькові Успішність (середній бал) Участь у громадському житті Загальний рейтинг
Науково-дослідницька діяльність Громадська діяльність Спортивна діяльність Культурно-масова діяльність
1 Демченко Анна Юріївна 9,08       0,05 9,13
2 Іванова Анастасія Сергіївна 8,77         8,77
3 Голосеніна Вікторія Сергіївна 8,69       0,05 8,74
4 Кіба Вікторія Павлівна 8,15   0,1   0,05 8,30
5 Дейнега Світлана Миколаївна 8,00       0,05 8,05
6 Кузнецова Єлизавета Євгенівна 8,00         8,00
7 Варфоломєєва Вікторія Вікторівна 7,92         7,92
8 Пижук Дарина Дмитрівна 7,85         7,85
9 Плахотня Анастасія Олександрівна 7,69         7,69
10 Максимова Дар`я Юріївна 7,62         7,62
11 Веприк Валентина Миколаївна 7,31       0,05 7,36
12 Надієвич Анастасія Олександрівна 7,15       0,05 7,20
13 Лапіна Анастасія Дмитрівна 7,08         7,08
14 Лавріненко Єлизавета Олександрівна 6,69         6,69
15 Ревнюк Каріна Олександрівна 6,31         6,31
16 Блонська Жанна Максимівна 5,69       0,05 5,74
17 Булах Лілія Миколаївна 5,69         5,69
18 Черемісова Діана Олегівна 5,38         5,38
19 Джанда Олена Андріївна 5,15         5,15
20 Черства Альона Олегівна 5,08       0,05 5,13
21 Касапенко Вікторія Русланівна 5,08         5,08
22 Літвінов Сергій Олександрович 4,23         4,23
23 Полоз Яна Ігорівна 4,23         4,23
24 Вовк Марія Євгеніївна           ***
 
© 2021 ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО